НАШИ ФИЛ КОЛЛЕКЦИИ [форум филателистов]

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » НАШИ ФИЛ КОЛЛЕКЦИИ [форум филателистов] » Украина » Выпуски 2013 года


Выпуски 2013 года

Сообщений 1 страница 10 из 24

1

http://s0.uploads.ru/t/bBr6A.jpg

Стандартна поштова марка восьмого випуску № 1270 «Шовковиця біла».
Введення: 11.01.2013 р.
Номінал: «N», що відповідає грошовому номіналу 0,50 $ США.
Формат марки: 22х26 мм.
Перфорація гребінчаста: 13 3/4.
Кількість марок в аркуші: 90 (9х10).
Тираж: масовий.
Художник марки та штемпеля Володимир Таран.
Марка багатоколірна, спосіб друку офсет.

.
Стандартная почтовая марка восьмого выпуска № 1270 «Шелковица белая».
Введение: 11.01.2013 г.
Номинал: «N», что соответствует денежному номинала 0,50 $ США.
Формат марки: 22х26 мм.
Перфорация гребенчатая: 13 3/4.
Количество марок в листе: 90 (9х10).
Тираж: массовый.
Художник марки и штемпеля Владимир Таран.
Марка многоцветная, способ печати офсет.

http://s0.uploads.ru/t/5QTcU.jpg

Шовковиця біла - листяне дерево роду Шовковиця (Morus) сімейства Тутові (Moraceae). Шовковиця біла походить зі східних районів Китаю, де вона культивується вже близько чотирьох тисяч років в якості корму для тутового шовкопряда. В даний час вона всюди екстенсивно насаджена і широко натуралізована від Індії, Афганістану та Ірану до Іспанії та Португалії.

.
Шелковица белая - лиственное дерево рода Шелковица (Morus) семейства Тутовые (Moraceae). Шелковица белая происходит из восточных районов Китая, где она культивируется уже около четырёх тысяч лет в качестве корма для тутового шелкопряда. В настоящее время она повсюду экстенсивно насаждена и широко натурализовалась от Индии, Афганистана и Ирана до Испании и Португалии.

+1

2

http://s3.uploads.ru/t/iMxyk.jpg

2013 р. Поштові марки серії «200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» «Натхненні Кобзарем»

.
2013 г. Почтовые марки серии «200-летие со дня рождения Тараса Шевченка» «Вдохновленные Кобзарем»

http://s2.uploads.ru/t/od4Gx.jpg

Марка № 1273 «Микола Стороженко «Гонта і Залізняк».
Дата введення: 09.03.2013 р.
Формат марки: 33,06х45,24 мм.
Номінал марки: 3,30 грн.
Перфорація гребінчаста: 11 1/2.
Кількість марок в аркуші: 11 + купон.
Тираж марки: 140 000 пр.
Дизайн марки, купона, полів аркуша та штемпеля: Володимира Тарана.
Марка багатоколірна, спосіб друку офсет; тиснення фольгою.

Марка № 1273 «Николай Стороженко «Гонта и Железняк».
Дата ввода: 09.03.2013 г.
Формат марки: 33,06х45,24 мм.
Номинал марки: 3,30 грн.
Перфорация гребенчатая: 11 1/2.
Количество марок в листе: 11 + купон.
Тираж марки: 140 000 экз.
Дизайн марки, купона, полей листа и штемпеля: Владимира Тарана.
Марка многоцветная, способ печати офсет; тиснение фольгой.

http://s3.uploads.ru/t/WrQVB.jpg

Марка № 1274 «Олександр Івахненко «Чураївна» («Доля»).
Формат марки: 33,06х38,28 мм.
Номінал марки: 4,80 грн.
Перфорація гребінчаста: 11 1/2.
Кількість марок в аркуші: 11 + 1 купон.
Тираж марки: 140 000 пр.
Дизайн марки, купона, полів аркуша та штемпеля: Володимира Тарана.
Марка багатоколірна, спосіб друку офсет; тиснення фольгою.

Марка № 1274 «Александр Ивахненко «Чураивна» («Судьба»).
Формат марки: 33,06х38,28 мм.
Номинал марки: 4,80 грн.
Перфорация гребенчатая: 11 1/2.
Количество марок в листе: 11 + 1 купон.
Тираж марки: 140 000 экз.
Дизайн марки, купона, полей листа и штемпеля: Владимира Тарана.
Марка многоцветная, способ печати офсет; тиснение фольгой.

0

3

http://s3.uploads.ru/t/ryMBu.jpg

Поштова марка № 1275 «Семен Гулак-Артемовський. 200 років від дня народження»
Дата введення: 25.03.2013 р.
Формат марки: 52х25 мм.
Номінал марки: 2.00 грн.
Перфорація гребінчаста: 13 3/4:14 1/4.
Кількість марок в аркуші: 12 марок (3х4).
Тираж марки: 161 000 примірників.
Художник марки та штемпеля Василь Василенко.
Марка: багатоколірна, спосіб друку: офсет.

Почтовая марка № 1275 «Семен Гулак-Артемовский. 200 лет со дня рождения»
Дата введения: 25.03.2013 г.
Формат марки: 52х25 мм.
Номинал марки: 2.00 грн.
Перфорация гребенчатая: 13 3/4: 14 1/4.
Количество марок в листе: 12 марок (3х4).
Тираж марки: 161 000 экземпляров.
Художник марки и штемпеля Василий Василенко.
Марка: многоцветная, способ печати: офсет.

0

4

http://s4.uploads.ru/t/Isd8x.jpg

Поштовий блок № 109 з п’яти марок серії «Краса і велич України. Автономна Республіка Крим»
Дата введення: 24.04.2013 р.

Поштовий блок № 109:
Марка № 1283 «м. Алушта. Долина привидів (Демерджі)»
Марка № 1284 «м. Керч. Церква св. Іоанна Предтечі, Х ст.»
Марка № 1285 «Панорама Південного берега Криму»
Марка № 1286 «Масандра. Винні підвали»
Марка № 1287 «Керченський заповідник. Пеліка»

Також у день введення блоку було введено поштові марки № 1281 та № 1282 (на зображенні відсутні).
Марка № 1281 «Аю-Даг (Ведмідь-гора), смт Гурзуф. Південний берег Криму».
Марка № 1282 «м. Бахчисарай. Ханський палац».

http://s3.uploads.ru/t/Mj3kE.jpg

Почтовый блок № 109 из пяти марок серии «Красота и величие Украины. Автономная Республика Крым»
Дата введения: 24.04.2013 г.

Почтовый блок № 109:
Марка № 1283 «г. Алушта. Долина привидений (Демерджи)»
Марка № 1284 «г. Керчь. Церковь св. Иоанна Предтечи, Х в.»
Марка № 1285 «Панорама Южного берега Крыма»
Марка № 1286 «Массандра. Винные подвалы»
Марка № 1287 «Керченский заповедник. Пелика»

Также в день введения блока были введены почтовые марки № 1281 и № 1282 (на изображении отсутствуют).
Марка № 1281 «Аю-Даг (Медведь-гора), пгт Гурзуф. Южный берег Крыма».
Марка № 1282 «г. Бахчисарай. Ханский дворец».

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ - адміністративна одиниця на півдні України, розташована на Кримському півострові, що омивається водами Чорного та Азовського морів. З огляду на своє географічне розміщення, місцеві землі були одними з перших на території нинішньої України зон розселення людини. З найдавніших часів територію сучасного Українського Криму населяли: кімерійці та таври, скіфи та сармати, готи і гуни, греки та інші.

Після виникнення держави Київська Русь, київські князі, переслідуючи політичні цілі, які були пов'язані з торгівлею, організовують походи до Криму, на південне узбережжя. Слов'янська колонізація досягає Керченської протоки. Згодом територією Криму довгий час володіли монголо - татари. Даний проміжок історії охоплює нерідкі вдалі походи сюди й Запорізьких (Українських) козаків з сусідньої держави Запорізької Січі, воєнні союзи проти спільних ворогів Речі Посполитої (сучасна Польща) та Московії (сучасна Росія).

Ще через декілька століть Крим був анексований Російською імперією, та по черзі перебував під впливом "більшовицької" Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, та "комуністичного" Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

19 лютого 1954 року Президія Верховної Ради СРСР, ураховуючи спільність економіки, територіальну близькість, тісні господарські й культурні зв’язки між Кримом та Україною, позицію урядів РРФСР та УРСР, прийняла Указ «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР». У 1991 році із проголошенням незалежності України, територія півострову входить до складу України. 1992 року була відновлена кримська автономія у складі незалежної України.

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ - административная единица на юге Украины, расположенная на Крымском полуострове, омываемом водами Черного и Азовского морей. Учитывая свое географическое расположение, местные земли были одними из первых на территории нынешней Украины зон расселения человека. С древнейших времен территорию современного украинского Крыма населяли: киммерийцы и тавры, скифы и сарматы, готы и гунны, греки и другие.

После возникновения государства Киевская Русь, киевские князья, преследуя политические цели, которые были связаны с торговлей, организуют походы в Крым, на южное побережье. Славянская колонизация достигает Керченского пролива. Впоследствии территориею Крыма долгое время владели монголо - татары. Данный промежуток истории охватывает нередкие удачные походы сюда и Запорожских (украинского) казаков из соседнего государства Запорожской Сечи, военные союзы с ними против общих врагов: Речи Посполитой (современная Польша) и Московии (современная Россия).

Еще через несколько веков Крым был аннексирован Российской империей, и поочередно находился под влиянием "большевистской" Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, и "коммунистического" Союза Советских Социалистических Республик.

19 февраля 1954 Президиум Верховного Совета СССР, учитывая общность экономики, территориальную близость, тесные хозяйственные и культурные связи между Крымом и Украиной, позицию правительств РСФСР и УССР, принял Указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». В 1991 году с провозглашением независимости Украины, территория полуострова входит в состав Украины. 1992 была восстановлена ​​Крымская автономия в составе независимой Украины.

0

5

http://s3.uploads.ru/t/dEjsn.jpg

Поштові марки № 1292, № 1293, надруковані зчіпкою з двох марок, та поштові марки художні № 1292-1, № 1293-1 поштового блоку № 111 в буклеті № 13, за програмою «EUROPA»

Зчіпка з двох марок № 1292 «Москвич-400. 1953», № 1293 «МАЗ-5440. 2013».
На марках зображено поштові автомобілі, які перевозили та перевозять пошту на території України. Москвич-400 курсував дорогами України у 50-х роках. МАЗ-5440 наразі використовується дирекцією «Автотранспошта» на магістральних маршрутах.

Формат кожної марки: 40х28 мм
Перфорація гребінчаста: 14:14 1/4
Кількість зчіпок в аркуші: 8
Тираж зчіпки: 100 000 примірників
Художник марок: Валерій Руденко.
Марки та блок: багатоколірні; спосіб друку офсет.

Блок № 111 у буклеті № 13
Блок з 2-х марок: № 1292-1, № 1293-1
Формат блоку: 95х47 мм
Перфорація рамкова: 11 1/2
Тираж блоку: 15 500 примірників

http://s3.uploads.ru/t/4I6qU.jpg

Почтовые марки № 1292, № 1293, напечатаны сцепкой из двух марок, и почтовые марки художественные № 1292-1, № 1293-1 почтового блока № 111 в буклете № 13 по программе «EUROPA»

Сцепка из двух марок № 1292 «Москвич-400. 1953», № 1293 «МАЗ-5440. 2013».
На марках изображены почтовые автомобили, которые перевозили и перевозят почту на территории Украины. Москвич-400 курсировал дорогами Украины в 50-х годах. МАЗ-5440 сейчас используется дирекцией «Автотранспочта» на магистральных маршрутах.

Формат каждой марки: 40х28 мм
Перфорация гребенчатая: 14:14 1/4
Количество сцепок в листе: 8
Тираж сцепки: 100 000 экземпляров
Художник марок: Валерий Руденко.
Марки и блок: многоцветные, способ печати офсет.

Блок № 111 в буклете № 13
Блок из 2-х марок: № 1292-1, № 1293-1
Формат блока: 95х47 мм
Перфорация рамочная: 11 1/2
Тираж блока: 15 500 экземпляров

0

6

http://s2.uploads.ru/t/qSPRA.jpg

2013 р. Поштовий блок № 108 «900 років Уставу Володимира Мономаха» з однієї марки № 1271 «900 років Уставу Володимира Мономаха».

Формат блоку: 72х84 мм. Формат марки: 34,8х50,46 мм.
Перфорація рамкова: 11 1/2.
Номінал марки: 6,40 грн.
Тираж блоку: 65 000 примірників.
Художник блоку Миколай Кочубей.
Блок: багатоколірний. Спосіб друку: офсет.

.
2013 г. Почтовый блок № 108 «900 лет Устава Владимира Мономаха» с одной марки № 1271 «900 лет Устава Владимира Мономаха».

Формат блока: 72х84 мм. Формат марки: 34,8х50,46 мм.
Перфорация рамочная: 11 1/2.
Номинал марки: 6,40 грн.
Тираж блока: 65 000 экземпляров.
Художник блока Николай Кочубей.
Блок: многоцветный. Способ печати: офсет.

http://s2.uploads.ru/t/Z1kGp.jpg

Звертаю увагу на помічену мною цікаву деталь блоку! Художник забув "заховати" одяг писаря за столик з приладдям (область виділена червоним).

.
Обращаю внимание на замеченную мной интересную деталь блока! Художник забыл "спрятать" одежду писаря за столик с принадлежностями (область выделена красным).

0

7

http://s0.uploads.ru/t/M1sie.jpg

Поштова марка № 1290 «1150 років слов’янської писемності».

На марці зображено постаті Кирила і Мефодія - македонських просвітителів та проповідників християнства, творців слов'янської азбуки, перших перекладачів богослужбових книг на слов'янську мову. Кирило і Мефодій вели безперервну боротьбу проти спроб німецько-католицького духовенства заборонити слов'янські книги.

Дата введення: 22.05.2013 р.
Формат марки: 25х52 мм.
Номінал марки: 2,50 грн.
Перфорація гребінчаста: 14 1/4:13 3/4.
Кількість марок в аркуші: 12 (4х3).
Тираж марки: 150 000 примірників.
Художник марки та штемпеля Сергій Горобець.
Марка багатоколірна.
Спосіб друку офсет.

.
Почтовая марка № 1290 «1150 славянской письменности».

На марке изображены фигуры Кирилла и Мефодия - македонских просветителей и проповедников христианства, создателей славянской азбуки, первых переводчиков богослужебных книг на славянский язык. Кирилл и Мефодий вели непрерывную борьбу против попыток немецко-католического духовенства запретить славянские книги.

Дата введения: 22.05.2013 г.
Формат марки: 25х52 мм.
Номинал марки: 2,50 грн.
Перфорация гребенчатая: 14 1/4: 13 3/4.
Количество марок в листе: 12 (4х3).
Тираж марки: 150 000 экземпляров.
Художник марки и штемпеля Сергей Горобец.
Марка многоцветная.
Способ печати офсет.

Як на мене даний випуск за задумом та художнім втіленням значно програє випускам Білорусі та Росії з даної теми.

+1

8

http://s4.uploads.ru/t/G95ar.jpg

Поштова марка "Київ. Міжнародний аеропорт в Борисполі".
На марці зображено сучасний термінал D, побудований до проведення Чемпіонату Європи з футболу ЄВРО 2012. Термінал є найбільшим на Україні. Відкриття відбулося 28 травня 2012 року.

Випуск надрукуваний в малому аркуші з 12 марок з оформленням верхнього поля аркуша.
Художник марки та штемпеля В. Василенко.
Марка багатобарвна. Друк - офсет.
Формат марки: 52 х 25 мм.
Перфорація гребенчатая - 13 3/4: 14 1/4.

Почтовая марка "Киев. Международный аэропорт в Борисполе".
На марке изображен современный терминал D, построенный к проведению Чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2012. Терминал является самым большим на Украине. Открытие состоялось 28 мая 2012 года.

Выпуск отпечатан в малом листе из 12 марок с оформлением верхнего поля листа.
Художник марки и штемпеля В. Василенко.
Марка многоцветная. Печать - офсет.
Формат марки: 52 х 25 мм.
Перфорация гребенчатая - 13 3/4:14 1/4.

+1

9

За весь прошлый месяц Укрпочтой была введена только одна марка («Красота и величие Украины» № 1296 «г. Севастополь. Владимирский собор в Херсонесе») да и та далеко не предел мечтаний... На дворе уже почти середина июля, а новенького и самое главное интересно как не было так нет, а это не утешительная тенденция((

0

10

Лед тронулся! В скором времени Укрпочта вводит в обращение две новых марки:

http://s5.uploads.ru/t/XSbja.jpg

26.07.2013 р. вводиться в обіг та вважається дійсним для оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях поштового зв'язку поштовий блок № 112 «900 років літопису «Повість минулих літ» з однієї марки № 1297 «900 років літопису «Повість минулих літ».

26.07.2013 г. вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи почтовый блок № 112 «900 лет летописи «Повесть временных лет» с одной марки № 1297 «900 лет летописи «Повесть временных лет».

http://s4.uploads.ru/t/PXuRl.jpg

28.07.2013 р. вводиться в обіг та вважається дійсним для оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях поштового зв'язку поштовий блок № 113 «1025 років хрещення Київської Русі» з однієї марки № 1298.

28.07.2013 г. вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи почтовый блок № 113 «1025 крещения Киевской Руси» с одной марки № 1298.

+1


Вы здесь » НАШИ ФИЛ КОЛЛЕКЦИИ [форум филателистов] » Украина » Выпуски 2013 года