НАШИ ФИЛ КОЛЛЕКЦИИ [форум филателистов]

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » НАШИ ФИЛ КОЛЛЕКЦИИ [форум филателистов] » Украина » Выпуски 2014 года


Выпуски 2014 года

Сообщений 1 страница 10 из 44

1

УДППЗ «Укрпошта» у січні 2014 року планує ввести в обіг наступні знаки поштової оплати:

01. Марка художня «Букетик ромашок» Андрій Гук». Тираж – 153 000.
Орієнтовна дата введення – 20.01.2014.
02. Марка художня «Архангел Гавриїл». Тираж – 147 000.
Орієнтовна дата введення – 29.01.2014.
03. Марка художня «Збірна України з біатлону - 2014». Тираж – 161 000.
Орієнтовна дата введення – 31.01.2014.

Крім того, плануються до випуску наступні конверти:

01. «Іван Савенко» (МХК, С6) – тираж 407 000.
02. «Іван Надьон» (МХК, С6) – тираж 409 000.
03. «Євген Березняк» (КОМ, С6) – тираж 496 000.
04. «Володимир Самійленко» (КОМ, С6) – тираж 464 000.
05. «Яків Басов» (МХК, С6) – тираж 407 000.
06. «25 років виведення радянських військ з Афганістану» (МХК, С6) - тираж 528 000.
07. «Дирекція оброблення та перевезення пошти» (КОМ, С6) – тираж 592 000.
08. «Сумська область. 75 років» (НХК, С6) – тираж 62 000.
09. «Кіровоградська область. 75 років» (НХК, С6) – тираж 55 000.
10. «Іван Їжакевич» (НХК, С6) - тираж 51 000.
11. «Маланка-фест» (НХК, С6) - тираж 101 000.
12. «Пам’ятник Т.Шевченку в с. Кодня» (НХК, С6) – 82 000.
13. «Пам’ятник Т.Шевченку в м. Новоград-Волинському» (НХК, С6) – 82 000.
14. «Закарпатолімпфіл - 2014» (НХК, С6) – 71 000.
15. «75 років. Луганський академічний обласний російський драматичний театр ім. П.Б. Луспекаєва» (НХК, С6) – 67 000.
16. «м. Луганськ. Театр ляльок. 75 років з часу заснування» (НХК, С6) – 57 000.
17. «Михайло Комаров» (НХК, С6) – 55 000.
18. «Черкаська область. 60 років» (НХК, С6) – 58 000.
19. «Збірна України з біатлону - 2014» (КПД, С6) – тираж 2 500.
20. «До дня закоханих»* (КПД, С6) – тираж 2 500.
21. «Музей Варвари та Богдана Ханенків» (КПД, С6) – тираж 2 500.

* - умовна назва

УГППС «Укрпочта» в январе 2014 году планирует ввести в обращение следующие знаки почтовой оплаты:

01. Марка художественная «Букетик ромашек» Андрей Гук». Тираж - 153 000.
Ориентировочная дата ввода - 20.01.2014.
02. Марка художественная «Архангел Гавриил». Тираж - 147 000.
Ориентировочная дата ввода - 29.01.2014.
03. Марка художественная «Сборная Украины по биатлону - 2014 ». Тираж - 161 000.
Ориентировочная дата ввода - 31.01.2014.

Кроме того, планируются к выпуску следующие конверты:

01. «Иван Савенко» (МХК, С6) - тираж 407 000.
02. «Иван Надьон» (МХК, С6) - тираж 409 000.
03. «Евгений Березняк» (КОМ, С6) - тираж 496 000.
04. «Владимир Самойленко» (КОМ, С6) - тираж 464 000.
05. «Яков Басов» (МХК, С6) - тираж 407 000.
06. «25 лет вывода советских войск из Афганистана» (МХК, С6) - тираж 528 000.
07. «Дирекция обработки и перевозки почты» (КОМ, С6) - тираж 592 000.
08. «Сумская область. 75 лет» (НХК, С6) - тираж 62 000.
09. «Кировоградская область. 75 лет» (НХК, С6) - тираж 55 000.
10. «Иван Ижакевич» (НХК, С6) - тираж 51 000.
11. «Маланка-фест» (НХК, С6) - тираж 101 000.
12. «Памятник Т.Шевченко в с. Кодня» (НХК, С6) - 82 000.
13. «Памятник Т.Шевченко в г. Новоград-Волынском» (НХК, С6) - 82 000.
14. «Закарпатолимпфил - 2014 » (НХК, С6) - 71 000.
15. «75 лет. Луганский академический областной русский драматический театр им. П.Б. Луспекаева» (НХК, С6) - 67 000.
16. «Г. Луганск. Театр кукол. 75 лет со времени основания» (НХК, С6) - 57 000.
17. «Михаил Комаров» (НХК, С6) - 55 000.
18. «Черкасская область. 60 лет» (НХК, С6) - 58 000.
19. «Сборная Украины по биатлону - 2014» (КПД, С6) - тираж 2500.
20. «Ко дню влюбленных»* (КПД, С6) - тираж 2500.
21. «Музей Варвары и Богдана Ханенко» (КПД, С6) - тираж 2500.

* - Условное название

+1

2

http://s8.uploads.ru/t/sBw4F.jpg

Поштова марка № 1352 «А. Гук «Букетик ромашок».
На поштовій марці зображено репродукцію картини художника Андрія Гука "Букетик ромашок".
Дата введення: 24.01.2014 року.
Формат марки: 30х33 мм.
Номінал марки: 2,00 грн.
Перфорація гребінчаста: 13 1/4.
Кількість марок в аркуші: 12 (3х4).
Тираж марки: 153 000 примірників.

Почтовая марка № 1352 «А. Гук «Букетик ромашек».
На почтовой марке изображена репродукция картины художника Андрея Гука "Букетик ромашек".
Дата введения: 24.01.2014 года.
Формат марки: 30х33 мм.
Номинал марки: 2,00 грн.
Перфорация гребенчатая 13 1/4.
Количество марок в листе: 12 (3х4).
Тираж марки: 153 000 экземпляров.

0

3

http://s9.uploads.ru/t/C9Eef.jpg

Поштова марка № 1354 «Леонід Кравчук. Перший Президент незалежної України. 80 років від дня народження»
Дата введення: 31.01.2014.
Формат марки: 40х28 мм.
Номінал марки: 2,00 грн.
Перфорація гребінчаста: 14:14 1/4.
Кількість марок в аркуші: 12 (4х3).
Тираж марки: 175 000 примірників.

Почтовая марка № 1354 «Леонид Кравчук. Первый Президент независимой Украины. 80 лет со дня рождения»
Дата введения: 31.01.2014.
Формат марки: 40х28 мм.
Номинал марки: 2,00 грн.
Перфорация гребенчатая: 14:14 1/4.
Количество марок в листе: 12 (4х3).
Тираж марки: 175 000 экземпляров.

.

Траурну стрічку я домалював сам, звістно що жартома і нічого поганого під цим не маючи на увазі, але якщо цікаво навіщо я це зробив читаємо далі:

Кравчук Леонід Макарович (1934 - донині) - український політичний і державний діяч, який у 1991-1994 роках був першим Президент Незалежної України.

Відповідно до пункту 11 "Положення про знаки поштової оплати" затвердженого Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 24.06.2010 року № 388: Тематика видання ЗПО визначається з урахуванням вимог Указу Президента України від 02.12.1995 року № 1116/95 "Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв".

Відповідно до пункту 2 Указу Президента України "Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв" від 02.12.1995 року № 1116/95: Пам'ятні дати історичних подій, ювілеї підприємств, установ і організацій вперше відзначаються в 50-ту річницю, ювілеї та вшанування пам'яті видатних людей - у день п'ятдесятиріччя з дня народження. Наступні відзначення пам'ятних дат історичних подій, ювілеїв підприємств, установ і організацій проводяться не раніш як через 25 років, ювілеїв та вшанування пам'яті видатних людей - 10 років.

Таким чином, виходить, що норми вказаних актів стосуються вшанування тих людей, які померли, а від так Укрпошта перекрутивши їх зміст вшанувала ще живу людину. Та от якби в процитованих нормах були відсутні слова "вшанування пам'яті" тоді все було б добре.

Траурную ленту я дорисовал сам, ясное дело, что в шутку и ничего плохого под этим не подразумевая, но если интересно зачем я это сделал читаем дальше:

Кравчук Леонид Макарович (1934 - по сей день) - украинский политический и государственный деятель, в 1991-1994 годах был первым Президент Независимой Украины.

В соответствии с пунктом 11 "Положения о знаках почтовой оплаты" утвержденного Приказом Министерства транспорта и связи Украины от 24.06.2010 года № 388 Тематика издания ЗПО определяется с учетом требований Указа Президента Украины от 02.12.1995 года № 1116/95 "Об упорядочении праздновании памятных дат и юбилеев".

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Украины "Об упорядочении празднования памятных дат и юбилеев" от 02.12.1995 года № 1116/95: Памятные даты исторических событий, юбилеи предприятий, учреждений и организаций впервые отмечаются в 50-ю годовщину, юбилеи и почтение памяти выдающихся людей - в день пятидесятилетия со дня рождения. Следующие праздновании памятных дат исторических событий, юбилеев предприятий, учреждений и организаций проводятся не ранее чем через 25 лет, юбилеев и почтения памяти выдающихся людей - 10 лет.

Таким образом, получается, что нормы указанных актов касаются почтение памяти тех людей, которые умерли, а так так Укрпочта исказив их содержание почтила еще живого человека. Но вот если бы в процитированных нормах отсутствовали слова "почтение памяти" тогда все было бы хорошо.

+1

4

http://s8.uploads.ru/t/gkXQE.jpg

Поштова марка № 1353 «Збірна України з біатлону-2014»
Дата введення: 31.01.2014.
Формат марки: 40х28 мм.
Номінал марки: 3,30 грн.
Перфорація гребінчаста: 14:14 1/4.
Кількість марок в аркуші: 16 (4х4) + 4 купони.
Тираж марки: 161 000 примірників.

Почтовая марка № 1353 «Сборная Украины по биатлону-2014»
Дата введения: 31.01.2014.
Формат марки: 40х28 мм.
Номинал марки: 3,30 грн.
Перфорация гребенчатая: 14:14 1/4.
Количество марок в листе: 16 (4х4) + 4 купона.
Тираж марки: 161 000 экземпляров.

0

5

Проведення спецпогашень у першій та другій декаді лютого 2014 року:

1. 04.02.2014 / «Яків Басов. 1914-2004» / 95000, Сімферополь, Поштамт-ЦПЗ № 1
2. 05.02.2014 / Регіональна виставка «Закарпатолімпфіл-2014» / 88018, Ужгород
3. 15.02.2014 / «25 років з часу виведення радянських військ з Афганістану» / 01001, Київ
4. 15.02.2014 / «25 років з часу виведення радянських військ з Афганістану» / 61001, Харків
5. 15.02.2014 / «25 років з часу виведення радянських військ з Афганістану» / 43025, Луцьк

.


Проведение спецгашений в первой и второй декаде февраля 2014 года:

1. 04.02.2014 / «Яков Басов. 1914-2004» / 95000, Симферополь, Почтамт-ЦПС № 1
2. 05.02.2014 / Региональная выставка «Закарпатолимпфил-2014» / 88018, Ужгород
3. 15.02.2014 / «25 лет со времени вывода советских войск из Афганистана» / 01001, Киев
4. 15.02.2014 / «25 лет со времени вывода советских войск из Афганистана» / 61001, Харьков
5. 15.02.2014 / «25 лет со времени вывода советских войск из Афганистана» / 43025, Луцк

0

6

Анонс найближчих випусків знаків поштової оплати та конвертів:

У лютому вводяться в обіг наступні знаки поштової оплати:
1. Малий аркуш «Владислав Городецький». Тираж – 50 000. Орієнтовна дата введення – 14.02.2014 р.
2. Марка художня «Архангел Гавриїл. Церковна корогва. Флорентійський художник, кін. 15 ст. Національний музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків». Тираж – 147 000. Орієнтовна дата введення – 21.02.2014 р.
3. Поштовий блок серії «Краса і велич України» «Кіровоградська область». Тираж – 47 000. Орієнтовна дата введення – 28.02.2014 р.
4. Марка художня «Кіровоград. Гімназія-інтернат – школа мистецтв». Тираж – 155 000. Орієнтовна дата введення – 28.02.2014 р.

У лютому вводяться в обіг наступні конверти:
1. «Дирекція оброблення та перевезення пошти УДППЗ «Укрпошта» (КОМ С6), тираж – 592 000
2. «25 років з часу виведення радянських військ з Афганістану» (МХК С6), тираж – 528 000
3. Серія «Поштамти» «Чернівці» (МХК DL), тираж – 200 000
4. «Регіональна філателістична виставка «Закарпатолімпфіл-2014» (НХК С6), тираж – 71 000
5. «25 Ювілейний міжнародний легкоатлетичний турнір «Samsung Зірки жердини» (НХК С6), тираж – 84 000

.


Анонс ближайших выпусков знаков почтовой оплаты и конвертов:

В феврале вводятся в обращение следующие знаки почтовой оплаты:
1. Малый лист «Владислав Городецкий». Тираж - 50 000. Ориентировочная дата ввода - 14.02.2014 г.
2. Марка художественная «Архангел Гавриил. Церковная хоругвь. Флорентийский художник, кон. 15 в. Национальный музей искусств им. Богдана и Варвары Ханенко». Тираж - 147 000. Ориентировочная дата ввода - 21.02.2014 г.
3. Почтовый блок серии «Красота и величие Украины» «Кировоградская область». Тираж - 47 000. Ориентировочная дата ввода - 28.02.2014 г.
4. Марка художественная «Кировоград. Гимназия - интернат - школа искусств». Тираж - 155 000. Ориентировочная дата ввода - 28.02.2014 г.

В феврале вводятся в обращение следующие конверты:
1. «Дирекция обработки и перевозки почты УГППС «Укрпочта» (КОМ С6), тираж - 592 000
2. «25 лет со времени вывода советских войск из Афганистана» (МХК С6), тираж - 528 000
3. Серия «Почтамты» «Черновцы» (МХК DL), тираж - 200 000
4. «Региональная филателистическая выставка «Закарпатолимпфил-2014» (НХК С6), тираж - 71 000;
5. «25 Юбилейный международный легкоатлетический турнир «Samsung Звезды шеста» (НХК С6), тираж - 84 000.

0

7

06.02.2014 року відбулось перше цього року засідання Редакційно-художньої ради з питань видання поштових марок, маркованих конвертів і карток в Україні (Рада), на якому члени Ради та запрошені розглянули звернення з пропозиціями щодо випуску поштових марок, конвертів та проведення спецпогашень на 2014 р.

На засіданні Ради було затверджено ескізи до марок, конвертів та штемпелів спецпогашення та прийнято ряд рішень щодо додаткового випуску поштової продукції та проведення додаткових спецпогашень в 2014 р., а саме:

– поштової марки серії «Меценати України», присвяченої родині Терещенків;
– художнього немаркованого конверта, присвяченого Київській організації НСХУ;
– проведення спецпогашення, присвяченого 100-річчя з початку курсування першого трамваю в м. Євпаторія;
– проведення спецпогашення, присвяченого ювілейному ХХV Міжнародному легкоатлетичному турніру «Samsung – Зірки жердини».

.


06.02.2014 года состоялось первое в этом году заседание Редакционно - художественного совета по вопросам издания почтовых марок, маркированных конвертов и карточек в Украине (Совет), на котором члены Совета и приглашенные рассмотрели обращения с предложениями по выпуску почтовых марок, конвертов и проведения Спецгашений в 2014 г.

На заседании Совета был утвержден эскизы к марок, конвертов и штемпелей спецгашения и принят ряд решений о дополнительном выпуске почтовой продукции и проведений дополнительных Спецгашенияй в 2014 г. , а именно:

- почтовой марки серии «Меценаты Украины», посвященной семье Терещенко;
- художественного немаркированного конверта, посвященного Киевской ор%

0

8

http://s9.uploads.ru/t/9konG.jpg

Малий аркуш  № 18 «Архітектор Владислав Городецький» із шести поштових марок:
№ 1355 «Караїмська кенаса. 1900»
№ 1356 «Фрагмент фасаду будинку Городецького. 1901-1903 (1)»
№ 1357 «Фрагмент фасаду будинку Городецького. 1901-1903 (2)»
№ 1358 «Будинок Національного художнього музею України. 1897-1899»
№ 1359 «Костел Святого Миколая. 1899-1909»
№ 1360 «Будинок Городецького. 1901-1903»

Дата введення: 14.02.2014 року
Формат малого аркуша: 128х163 мм
Перфорація гребінчаста: 11 1/2
Тираж малого аркуша: 50 000 примірників
Спосіб друку: офсет, інтагліо
Художник марок та штемпелів: Іван Кравець

Малый лист № 18 «Архитектор Владислав Городецкий» из шести почтовых марок:
№ 1355 «Караимская кенаса. 1900»
№ 1356 «Фрагмент фасада дома Городецкого. 1901-1903 (1)»
№ 1357 «Фрагмент фасада дома Городецкого. 1901-1903 (2)»
№ 1358 «Здание Национального художественного музея Украины. 1897-1899»
№ 1359 «Костел Святого Николая. 1899-1909»
№ 1360 «Дом Городецкого. 1901-1903»

Дата введения: 14.02.2014 года
Формат малого листа: 128х163 мм
Перфорация гребенчатая: 11 1/2
Тираж малого листа: 50 000 экземпляров
Способ печати: офсет, интаглио
Художник марок и штемпелей: Иван Кравец

+1

9

http://s9.uploads.ru/t/UvMbj.jpg

Поштова марка № 1361 «Архангел Гавриїл. Церковна корогва. Флорентійський художник, кінець XV ст.» із серії «Скарби музеїв України».

Дата введення: 18.02.2014
Формат марки: 30х40,5 мм
Перфорація гребінчаста: 14 1/4:14
Кількість марок в аркуші: 8+1 купон
Тираж марки: 147 000 примірників
Спосіб друку: офсет

.
Почтовая марка № 1361 «Архангел Гавриил. Церковная хоругвь. Флорентийский художник, конец XV в.» Из серии «Сокровища музеев Украины».

Дата введения: 18.02.2014
Формат марки: 30х40, 5 мм
Перфорация гребенчатая: 14 1/4: 14
Количество марок в листе: 8 +1 купон
Тираж марки: 147 000 экземпляров
Способ печати: офсет

+1

10

http://s9.uploads.ru/t/SeWGp.jpg

Поштовий блок № 123 серії «Краса і велич України. Кіровоградська область» з чотирьох марок:
№ 1362 «Свято-Вознесенський собор (м. Бобринець)»
№ 1363 «Антропоморфна стела скіфського часу»
№ 1364 «Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького»
№ 1365 «Народний хореографічний ансамбль «Пролісок»

Дата введення: 27.02.2014
Формат блоку: 125х100 мм
Перфорація рамкова: 11 1/2
Тираж блоку: 47 000 примірників
Спосіб друку: офсет

Поштовий блок № 123 серии «Красота и величие Украины. Кировоградская область» из четырех марок:
№ 1362 «Свято-Вознесенский собор (г. Бобринец)»
№ 1363 «Антропоморфная стела скифского времени»
№ 1364 «Кировоградский академический областной украинский музыкально-драматический театр им. М.Л. Кропивницкого»
№ 1365 «Народный хореографический ансамбль «Подснежник »

Дата введения: 27.02.2014
Формат блока: 125х100 мм
Перфорация рамочная: 11 1/2
Тираж блока: 47 000 экземпляров
Способ печати: офсет

http://s8.uploads.ru/t/j6vdT.jpg

Марка № 1366 «Кіровоград. Гімназія-інтернат – школа мистецтв»

Дата введення: 27.02.2014
Тираж марки: 155 000 примірників
Формат марки: 52х25 мм
Кількість марок в аркуші: 12 (3х4).
Перфорація гребінчаста: 13 3/4:14 1/4.
Способ печати: офсет

Марка № 1366 «Кировоград. Гимназия-интернат - школа искусств »

Дата введения: 27.02.2014
Тираж марки: 155 000 экземпляров
Формат марки: 52х25 мм
Количество марок в листе: 12 (3х4).
Перфорация гребенчатая: 13 3/4: 14 1/4.
Способ печати: офсет

+1


Вы здесь » НАШИ ФИЛ КОЛЛЕКЦИИ [форум филателистов] » Украина » Выпуски 2014 года