НАШИ ФИЛ КОЛЛЕКЦИИ [форум филателистов]

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » НАШИ ФИЛ КОЛЛЕКЦИИ [форум филателистов] » КОЗАЧЕСТВО в филателии » Гетман Сагайдачный Петр Конашевич


Гетман Сагайдачный Петр Конашевич

Сообщений 11 страница 19 из 19

11

http://s2.uploads.ru/t/np2Xk.jpg

ПЛАСТОВА ПОШТА.
Один з багатьох випусків Пластової пошти присвячений легендарному гетьману П.Сагайдачному.Марки пластової пошти - не поштові марки, видавані різними підрозділами української скаутської організації Пласт за кордоном (Німеччина, Канада і США) починаючи з 1926 року.

.
ПЛАСТОВАЯ ПОЧТА.
Один из многих выпусков Пластовой почты посвященный легендарному гетману П.Сагайдачному.
Марки пластовой почты - не почтовые марки, издаваемые различными подразделениями украинской скаутской организации Пласт за рубежом (Германия, Канада и США) начиная с 1926 года.

+1

12

http://s2.uploads.ru/t/hnzXy.jpg

Ця немаркована поштова картка єдина на якій зображено героїчного гетьмана Сагайдачного. На жаль багато про цей випуск не відомо, крім того що надрукувана ця картка в Україні на початку 90-х. І вона являється однією із 16-ти іменних гетьманських карток.

.
Эта немаркированная почтовая карточка единственная на которой изображен героический гетман Сагайдачный. К сожалению много об этом выпуске не известно, кроме того что отпечатана эта карточка в Украине в начале 90-х. И она является одной из 16-ти именных гетманских карточек.

+1

13

http://s2.uploads.ru/t/gdSe8.jpg

Неперевершені листівки "Гетьмани України" від київського видавництва "Видавінформ". Комплект з 12 непоштових листівок виданий у 1991 році тиражем 100.0 примірників. На лицьовій стороні кожної зображено видатного гетьмана України, на зворотній - історична довідка про життя, вчинки та досягнення.
За поповнення моєї коллекції цим виданням я дуже вдячний ІконніКу.

.
.

Непревзойденные открытки "Гетманы Украины" от киевского издательства "Видавинформ". Комплект из 12 непочтовых открыток издан в 1991 году тиражом 100.0 экземпляров. На лицевой стороне каждой изображен выдающегося гетмана Украины, на обратной - историческая справка о жизни, поступки и достижения.
За пополнение моей коллекции этим изданием я очень благодарен ИконниКу.

http://s3.uploads.ru/t/i5Sy2.jpg

Одна з листівок з зображенням видатного гетьмана, відважного та хороброго сина своєї вітчизни П.К. Сагайдачного.

.
.

Одна из открыток с изображением выдающегося гетмана, отважного и храброго сына своего отечества П.К. Сагайдачного.

+1

14

http://s2.uploads.ru/t/gH8AQ.jpg

На показаній лівіше марці СРСР 1989 року зображено пам'ятник Мініну і Пожарському (скульптурна група з латуні і міді, створена Іваном Мартосом, розташована перед Собором Василя Блаженного на Красній площі в Москві). Пам'ятник присвячений Кузьмі Мініну і Дмитру Михайловичу Пожарському, керівникам другого народного ополчення під час польської інтервенції в Смутні часи, і перемоги над Польщею у 1612 році.
Але не дивлячись на всю відвагу продемонстровану Пожарським в 1612 році, її явно було не достатньо при зустрічі з козацьким військом Сагайдачного.
Так в 1618 році під час Московського походу після захоплення двадцятитисячним запорізьким військом великої кїлькостї міст і містечок, в районі Серпухова запорожці зустрілися з московським військом Д. Пожарського. Однак не зумівши протистояти запорожцям російські ратники при першій сутичці й розбіглися. Після чого ще були розгромлені війська воєводи Г. Волконського і Бутурліна, захоплення інших міст, і власне облога Москви, яка закінчилася підписанням 01.12.1618 року так званого Деулінського перемир'я.

.
На показанной левее марке СССР 1989 года изображен памятник Минину и Пожарскому (скульптурная группа из латуни и меди, созданная Иваном Мартосом, расположеная перед Собором Василия Блаженного на Красной площади в Москве). Памятник посвящён Кузьме Минину и Дмитрию Михайловичу Пожарскому, руководителям второго народного ополчения во время польской интервенции в Смутное время, и победе над Польшей в 1612 году.
Но не смотря на всю отвагу проявленную Пожарским в 1612 году, ее явно было не достаточно при встрече с казацким войском Сагайдачного.
Так в 1618 году во время Московского похода после захвата 20-тысячным запорожским войском большого количества город и городков, в районе Серпухова запорожцы встретились с московским войском Д. Пожарского. Однако не сумев противостоять запорожцам российские ратники при первой стычке разбежались. После чего еще были разгромлены войска воеводы Г. Волконского и Бутурлина, захват других городов, и собственно осада Москвы, которая закончилась подписанием 01.12.1618 года так называемого Деулинского перемирия.

+1

15

http://s7.uploads.ru/t/R6s45.jpg

Севастопольське спеціальне погашення від 22.07.1995 року на авторському конверті.

.
Севастопольское специальное гашение от 22.07.1995 года на авторском конверте.

+1

16

http://sd.uploads.ru/t/FfA6W.jpg

Хотинська фортеця – свідок численних війн та баталій. Протягом століть вона була центром розвитку ремесел і торгівлі, культури та економіки. Ця середньовічна красуня може багато розповісти тому, хто побажає вислухати її... Розташований на основних транспортних магістралях, Хотин завжди привертав увагу завойовників. З метою захисту від них була споруджена фортеця, яка пережила століття і бачила під своїми мурами полчища воїнів Османської імперії, повстанців Мухи, народних месників Дитинки, вояків Дмитра Вишневецького (Байди), Петра Дорошенка. Під час Визвольної війни українського народу проти польської шляхти у Хотин двічі вступали війська Богдана Хмельницького. Відома Хотинська фортеця і подіями Хотинської війни, яка проходила під стінами фортеці у вересні – на початку жовтня 1621 р. Ця війна прославила запорозьких козаків та їхнього гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного і стала переломним моментом в історії Османської імперії. Перемога під Хотином врятувала Західну Європу від вторгнення яничар, справила сильне враження на всі народи і набула відголосу у світовій літературі.

Хотинская крепость - свидетель многочисленных войн и баталий. На протяжении веков она была центром развития ремесел и торговли, культуры и экономики. Эта средневековая красавица может многое рассказать тому, кто пожелает выслушать ее... Расположенный на основных транспортных магистралях, Хотин всегда привлекал внимание завоевателей. С целью защиты от них была сооружена крепость, пережившая века и видела под своими стенами полчища воинов Османской империи, повстанцев Мухи, народных мстителей Детки, воинов Дмитрия Вишневецкого (Байды), Петра Дорошенко. Во время Освободительной войны украинского народа против польской шляхты в Хотин дважды вступали войска Богдана Хмельницкого. Известна Хотинская крепость и событиями Хотинской войны, которая проходила под стенами крепости в сентябре - начале октября 1621 г. Эта война прославила запорожских казаков и их гетмана Петра Конашевича - Сагайдачного и стала переломным моментом в истории Османской империи. Победа под Хотином спасла Западную Европу от вторжения янычар, произвела сильное впечатление на все народы и приобрела известность в мировой литературе.

0

17

В доповнення до матеріалу про Хотинську фортецю:

http://sd.uploads.ru/t/56NxA.jpg

Конверт України 2002 року присвячений місту Хотин.

http://sd.uploads.ru/t/TZMgX.jpg

http://sd.uploads.ru/t/itILZ.jpg

Хотинська фортеця зображена на нижньому полі листа "Український національний одяг" 2007 року.

+1

18

http://s7.uploads.ru/t/drqE9.jpg

18.09.2015 введено в обіг поштовий блок № 137 «Національний університет «Києво-Могилянська академія». 400 років» з однією маркою № 1457. Портрет П.Сагайдачного знизу зліва на полях блоку.
.


.
18.09.2015 введен в обращение почтовый блок № 137 «Национальный университет «Киево-Могилянская академия». 400 лет» с одной маркой № 1457. Портрет П.Сагадачного снизу слева на полях блока.

http://s6.uploads.ru/t/ClAck.jpg

+1

19

http://s7.uploads.ru/t/CZD9a.jpg
http://s7.uploads.ru/t/MHF6R.jpg
Отсюда:
http://s2.uploads.ru/t/HmOUk.jpg

+1


Вы здесь » НАШИ ФИЛ КОЛЛЕКЦИИ [форум филателистов] » КОЗАЧЕСТВО в филателии » Гетман Сагайдачный Петр Конашевич