НАШИ ФИЛ КОЛЛЕКЦИИ [форум филателистов]

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » НАШИ ФИЛ КОЛЛЕКЦИИ [форум филателистов] » Украина » УкрПочта: новости и анонсы


УкрПочта: новости и анонсы

Сообщений 11 страница 20 из 29

11

З 11.04.2014 року вводиться в дію штемпель спецпогашення з пересувною датою «Чернівецький поштамт. 1889. Чернівці, 58002».

.


С 11.04.2014 года вводится в действие штемпель спецпогашения с передвижной датой «Черновицкий почтамт. 1889. Черновцы, 58002».

http://sd.uploads.ru/t/wCKHa.jpg

0

12

[url=http://uploads.ru/Ogsrc.jpg]http://sd.uploads.ru/t/Ogsrc.jpg

http://sd.uploads.ru/t/jUZR7.jpg

З нагоди свята Великодня Укрпошта пропонує українцям оригінально та «смачно» привітати своїх рідних та близьких, відправивши їм по пошті плитку молочного або чорного шоколаду в спеціальній упаковці. Акція з поздоровлень Укрпоштою вже стартувала у поштових відділеннях по всій Україні. Новинку до Великодня можна не лише спробувати на смак, а й оцінити її естетичну цінність. На обгортці плитки шоколаду зображуються ескізи відомих поштових марок, призерів національних та міжнародних філателістичних конкурсів. «Шоколадка» до Великодня оздоблена ескізом марки «Щедра Україна. Весна», яка у 2011 році за результатами всеукраїнського голосування стала переможцем конкурсу «Краща поштова марка України».

Акція з поздоровлення шоколадом вперше пройде тестування з нагоди свята Великодня. Наступне свято на черзі привітань – День матері 11 травня. Якщо новинка сподобається українцям та знайде чимало позитивних відгуків, скористатись новою послугою від Укрпошти можна буде до кожного свята за українським календарем. Вартість такого привітання є фіксованою та дорівнює 17 грн. 26 коп. У цю суму вже входить ціна за плитку молочного або чорного шоколаду та її пересилання рекомендованою бандероллю у будь-який куточок України.

http://sd.uploads.ru/t/jOLB8.jpg

По случаю праздника Пасхи Укрпочта предлагает украинцам оригинально и «вкусно» поздравить своих родных и близких, отправив им по почте плитку молочного или черного шоколада в специальной упаковке. Акция с поздравлениями Укрпочты уже стартовала в почтовых отделениях по всей Украине. Новинку к Пасхе можно не только попробовать на вкус, но и оценить ее эстетическую ценность. На обертке плитки шоколада изображены эскизы известных почтовых марок, призеров национальных и международных филателистических конкурсов. «Шоколадка» к Пасхе украшенная эскизом марки «Щедрая Украина. Весна», которая в 2011 году по результатам всеукраинского голосования стала победителем конкурса «Лучшая почтовая марка Украины».

Акция с поздравлениями шоколадом впервые пройдет тестирование по случаю праздника Пасхи. Следующий праздник на очереди поздравлений - День матери 11 мая. Если новинка понравится украинцам и найдет немало положительных отзывов, воспользоваться новой услугой от Укрпочты можно будет к каждому празднику по украинскому календарю. Стоимость такого поздравления является фиксированной и равна 17 грн. 26 коп. В эту сумму уже входит цена за плитку молочного или черного шоколада пересылку заказной бандеролью в любой уголок Украины.

0

13

http://sd.uploads.ru/t/v0VTM.jpg

Голосуймо за Україну та українську марку!

Щороку Асоціація європейських державних поштових операторів PostEurop організовує конкурс на кращий дизайн поштової марки на тему «Європа». Спільною темою для цьогорічного конкурсу є «Національні музичні інструменти», що підкреслює роль музичних інструментів у житті європейців. Україну на конкурсі представляє поштова марка «Козак Мамай» (автор – Віталій Мітченко).

Голосуймо за Україну та українську марку на сайті PostEurop
Голосування розпочалося 09.05.2014 і триватиме до 31.08.2014 року.
Довідки за телефоном (044) 278-26-68.

.


.

Голосуем за Украину и украинскую марку!

Ежегодно Ассоциация государственных почтовых операторов PostEurop организует конкурс на лучший дизайн почтовой марки на тему «Европа». Общей темой для конкурса в 2014 году является «Национальные музыкальные инструменты», что подчеркивает роль музыкальных инструментов в жизни европейцев. Украину на конкурсе представляет почтовая марка «Казак Мамай» (автор - Виталий Митченко).

Голосуем за Украину и украинскую марку на сайте PostEurop
Голосование началось 09.05.2014 и продлится до 31.08.2014 года.
Справки по телефону (044) 278-26-68.

0

14

http://sd.uploads.ru/t/PuTCw.jpg

Укрпошта оголосила результати національного конкурсу «Краща поштова марка 2013», в якому взяли участь усі бажаючі з різних куточків України. Цьогоріч призові місця у конкурсі розподілилися таким чином: І місце зайняв художній поштовий блок «Щедра Україна. Осінь» художниці Наталії Кохаль, на ІІ-му – «Краса і велич України. Автономна Республіка Крим» дизайнера Олександра Калмиков, третє місце посів поштовий блок «Українське подвір’я» художника Кость Лавро.

.


.

Укрпочта объявила результаты национального конкурса «Лучшая почтовая марка 2013», в котором приняли участие все желающие из разных уголков Украины. В этом году призовые места в конкурсе распределились следующим образом: I место занял художественный почтовый блок «Щедрая Украины. Осень» художницы Натальи Кохаль, на II-м - «Красота и величие Украины. Автономная Республика Крым» дизайнера Александра Калмыков, третье место занял почтовый блок «Украинское подворье» художника Кость Лавро.

0

15

Міністерством освіти України схвалено до використання у навчальних закладах програму з позашкільної освіти гуманітарного напряму «Юні філателісти». Розроблення такої навчальної програми ініційовано Укрпоштою спільно з Асоціацією філателістів України та "Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти" з метою розвитку української філателії та популяризації філателістичної продукції серед дітей.

Навчальна програма «Юні філателісти» вперше з’явилася за часів незалежності України та покликана сформувати у молодого покоління базові знання про колекціонування як історичний та соціокультурний феномен та одночасно довести, що це цікаве захоплення людей по всьому світу, за допомогою якого можна розширити спектр знань та відкрити масу незвіданого. Програма орієнтована на учнів віком від 11 до 17 років.

Тематичне наповнення програми пропонує до уваги юної аудиторії історію філателії, правила формування філателістичних колекцій, філателістичну термінологію, правила зберігання і способи виготовлення поштових марок та інших об’єктів філателістичного колекціонування, правила підготовки колекцій до філателістичних виставок тощо. Крім того, юні філателісти на практиці зможуть ознайомитись та оцінити існуючі вітчизняні та світові колекції поштових марок.

Навчальну програму можуть взяти на озброєння позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади України. За бажанням в школах можуть бути організовані гуртки, де викладачем курсу є педагог школи або філателісти. Навчання за програмою триває 1 рік. Детальніше ознайомитись з навчальною програмою «Юні філателісти» можна ТУТ

.


.

Министерством образования Украины одобрена к использованию в учебных заведениях программа внешкольного образования гуманитарного направления «Юные филателисты». Разработка такой учебной программы инициирована Укрпочтой совместно с Ассоциацией филателистов Украины и "Институтом инновационных технологий и содержания образования" с целью развития украинской филателии и популяризации филателистической продукции среди детей.

Учебная программа «Юные филателисты» впервые появилась во времена независимости Украины и призвана сформировать у молодого поколения базовые знания о коллекционировании как о историческом и социокультурном феномене и одновременно поведать, что это интересное увлечение людей по всему миру, с помощью которого можно расширить спектр знаний и открыть массу неизведанного. Программа ориентирована на учеников в возрасте от 11 до 17 лет.

Тематическое наполнение программы предлагает вниманию юной аудитории историю филателии, правила формирования филателистических коллекций, филателистическую терминологию, правила хранения и способы изготовления почтовых марок и других объектов филателистического коллекционирования, правила подготовки коллекций к филателистическим выставкам и т.д.. Кроме того, юные филателисты на практике смогут ознакомиться и оценить существующие отечественные и мировые коллекции почтовых марок.

Учебную программу могут взять на вооружение внешкольные и общеобразовательные учебные заведения Украины. По желанию в школах могут быть организованы кружки, где преподавателем курса является педагог школы или филателисты. Обучение по программе длится 1 год. Подробнее ознакомиться с учебной программой «Юные филателисты» можно ТУТ

0

16

Перенесення XIV Національної філателістичної виставки

Укрпошта офіційно повідомляє, що XIV Національна філателістична виставка, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та запланована на 25-29 вересня 2014 року переноситься на 2015 рік. Про точну дату та місце проведення заходу Укрпошта обов’язково повідомить споживачів додатково.

.


.

Перенос XIV Национальной филателистической выставки

Укрпочта официально сообщает, что XIV Национальная филателистическая выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко и запланированная на 25-29 сентября 2014 года переносится на 2015 год. О точной дате и месте проведения мероприятия Укрпочта сообщит потребителей дополнительно.

http://s7.uploads.ru/t/sL9SP.jpg

0

17

Укрпошта не визнає російські поштові марки, присвячені Криму та м. Севастополь

http://sf.uploads.ru/t/c5vtJ.jpg

Укрпочта не признает российские почтовые марки, посвященные Крыму и г. Севастополь

Укрпошта як національний оператор поштового зв'язку України офіційно повідомляє, що не може визнати поштові марки, випущені Російською Федерацією в серіях «Россия. Регионы. Республика Крым» та «Россия. Регионы. Город федерального значения Севастополь».

Про це йдеться, зокрема, в Циркулярі Міжнародного бюро Всесвітнього поштового союзу (спеціалізована установа ООН) № 136. Циркуляр доведено до відома всіх країн-членів Союзу.

Як повідомляється в Циркулярі, Російською Федерацією порушено територіальний суверенітет України у формі анексії частини української території, Автономної Республіки Крим.

Крім того, Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй своєю резолюцією від 27.03.2014 № 68/262 про суверенітет, політичну незалежність, єдність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, закликала всі держави-члени не визнавати будь-які зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Разом з тим, Російською Федерацією випущено поштові марки в серіях «Россия. Регионы. Республика Крым» та «Россия. Регионы. Город федерального значения Севастополь». Як йдеться в Циркулярі, тематика їх випуску суперечить положенням статті 8 Всесвітньої поштової конвенції, відповідно до якої поштові марки є уособленням суверенітету держави. У зв'язку з цим, Укрпошта як призначений поштовий оператор України, офіційно не визнає випуск Російською Федерацією цих поштових марок.

Укрпочта как национальный оператор почтовой связи Украины официально сообщает, что не может признать почтовые марки, выпущенные Российской Федерацией в сериях «Россия. Регионы. Республика Крым» и «Россия. Регионы. Город федерального значения Севастополь».

Об этом говорится, в частности, в Циркуляре Международного бюро Всемирного почтового союза (специализированное учреждение ООН) № 136. Циркуляр доведен до сведения всех стран-членов Союза.

Как сообщается в Циркуляре, Российской Федерацией нарушен территориальный суверенитет Украины в форме аннексии части украинской территории, Автономной Республики Крым.  

Кроме того, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией от 27.03.2014 № 68/262 о суверенитете, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, призвала все государства-члены не признавать любые изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Вместе с тем, Российской Федерацией выпущено почтовые марки в сериях «Россия. Регионы. Республика Крым» и «Россия. Регионы. Город федерального значения Севастополь». Как говорится в Циркуляре, тематика их выпуска противоречит положениям статьи 8 Всемирной почтовой конвенции, согласно которой почтовые марки являются проявлением суверенитета государства. В связи с этим, Укрпочта как назначенный почтовый оператор Украины, официально не признает выпуск Российской Федерацией этих почтовых марок.

0

18

http://sa.uploads.ru/t/wsoYe.jpg

14.11.2014 УкрПошта ввела в дію спеціальний поштовий штемпель з пересувною датою «Посткросінг». Даний штемпель має постійний термін дії та скористатись ним можна лише в одному відділенні Укрпошти за адресою: м. Вінниця, 21050, вул. Соборна, 8. Крім того, у найближчих планах – виготовлення подібного штемпеля для Києва, а також випуск у 2015 році поштової марки та проведення спеціального погашення, присвячених посткросінгу. До того ж, упродовж наступного року планується випуск близько 20 сюжетів картмаксимумів, які зацікавлять як філателістів, так і посткросерів.

.


.

14.11.2014 УкрПочта ввела в действие специальный почтовый штемпель с передвижной датой «Посткросинг». Данный штемпель имеет постоянный срок действия и воспользоваться им можно лишь в одном отделении Укрпочты по адресу: г. Винница, 21050, ул. Соборная, 8. Кроме того, в ближайших планах - изготовление подобного штемпеля для Киева, а также выпуск в 2015 году почтовой марки и проведение специального гашения, посвященных посткросингу. К тому же, в течение следующего года планируется выпуск около 20 сюжетов картмаксимумив, которые заинтересуют как филателистов, так и посткросерив.

0

19

До річниці подій Євромайдану 2013-2014 років, національним оператором поштового зв'язку 21 листопада у приміщенні Головпоштамту в Києві офіційно введено в дію спеціальний поштовий штемпель з пересувною датою «Пошта Майдану. Київ, 01001». Відтепер кожен бажаючий може безкоштовно скористатися календарним штемпелем «Пошта Майдану».

.


.
К годовщине событий Евромайдана 2013-2014 годов, национальным оператором почтовой связи 21 ноября в помещении Главпочтамта в Киеве официально введено в действие специальный почтовый штемпель с передвижной датой «Почта Майдана. Киев, 01001». Отныне каждый желающий может бесплатно воспользоваться календарным штемпелем «Почта Майдана».

http://sa.uploads.ru/t/WQhot.jpg

0

20

http://sa.uploads.ru/t/1GcMz.jpg

Штемпель з пересувною датою «Пошта Діда Мороза»
З 5 грудня до 15 січня 2015 року Ви маєте можливість відправляти поштову кореспонденцію в межах і за межі України з відбитком штемпеля «Пошта Діда Мороза».

.


.

Штемпель с передвижной датой «Почта Деда Мороза»
С 5 декабря по 15 января 2015 Вы можете отправлять почтовую корреспонденцию в пределах и за пределы Украины с оттиском штемпеля «Почта Деда Мороза».

0


Вы здесь » НАШИ ФИЛ КОЛЛЕКЦИИ [форум филателистов] » Украина » УкрПочта: новости и анонсы